جوک

دسته‌بندی نشده Add comments

 

جانی جانی، چیست؟ 

آیا نام یک ترانه است

آیا نام یک فردیست که جنایتی انجام داده است 

خیر 

.

.

این جمله ی یک مادر شوهر است زمانی که عروسش می خواهد سوار ماشین آنها شود، می گوید:

جانی جانی، یعنی جا نیست!!!

مراد

Leave a Reply

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (360 votes, average: 3٫21 out of 5)
Loading...
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ورود