جوک

دسته‌بندی نشده Add comments

 

 

روزی مریدی پرسید یا شیخ، آیا در باب ملیت حضرت آدم و حوا،تفحص گشته؟

برخی آنان را انگلیسی و برخی فرانسوی می دانند؟!

شیخ گفت: وقتی که نه لباسی برای پوشیدن و نه خانه ای برای سُکنی

داشته اند، و تنها آذوقه آنان یک عدد سیب بوده که خوردن آن هم حرام محسوب مى شده و با این همه مصیبت، باز هم فکر می کردند در بهشت

ساکن هستند، بطور قطع الیقین ایرانی بوده اند

کیارش

Leave a Reply

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (432 votes, average: 3٫23 out of 5)
Loading...
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ورود