جوک

دسته‌بندی نشده Add comments

نشد من به یکی بگم دیشب دو ساعت خوابیدم

نگه بابا تو که خوبی من فقط یه ربع خوابیدم!!!!
یعنی این ایرانیا تو هر زمینه ای تا ثابت نکنن از تو بدبخت ترن ولت نمیکنن

سلیمان

Leave a Reply

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (632 votes, average: 3٫24 out of 5)
Loading...
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ورود