جوک

دسته‌بندی نشده Add comments

نشد من به یکی بگم دیشب دو ساعت خوابیدم,

نگه بابا تو که خوبی من یه ربع خوابیدم!!!!
یعنی این ایرانیا تو هر زمینه ای تا ثابت نکنن از تو بدبخت ترن ولت نمیکنن

ایرانی

Leave a Reply

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (639 votes, average: 3٫24 out of 5)
Loading...
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ورود