جوک

دسته‌بندی نشده Add comments

داشتم تو اتوبان میرفتم, دیدم یه بچه رو موتور خوابش برده بود, داشت میافتاد باباش هم اصلا حواسش نبود,

رفتم کنارش گفتم: چرا حواست به بچه ات نیست, خوابش برده الانه بیوفته!!

یه دفه دو دستی زد تو سرش گفت: اصغر پس ننه ت کوو؟؟

سعادت

Leave a Reply

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (679 votes, average: 3٫30 out of 5)
Loading...
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ورود