به ترکه می گن بستنی کیم رو چه جوری می خورن؟
می گه: می ذارن لای بربری سیخشو در میارن

_______________

ارتباط ریش و تیغ قبل و بعد از انقلاب:
قبل از انقلاب با تیغ ریش می زدن
بعد از انقلاب با ریش تیغ می زنن

_______________

از یارو میپرسن فرق ترکها با احمدی نژاد چیه؟
میگه: پیش خودمون بمونه، اکه ترکها بفهمن یه همچین سوالی کردی، خیلی بهشون بر میخوره